Canvis i reptes en el procés de l’anteprojecte de la Llei d’Habitatge.

En aquest article s'analitza l'evolució del procés de negociació de la Llei d'Habitatge, des de l'anteprojecte fins a la seva versió final gairebé definitiva. Durant aquest procés, s'han produït importants canvis en el contingut de la llei i en les negociacions polítiques que han tingut lloc per arribar a un acord.

Regulació de preus en àrees tensionades.

S'establirà un límit màxim en el preu dels lloguers en àrees tensionades. Aquesta mesura s'aplicarà tant als contractes de lloguer ja existents com als nous, sense importar si els propietaris són grans empreses o petits propietaris d'habitatges.

Ampliació de les zones tensionades.

S'ampliaran les zones de mercat del lloguer considerades com a àrees tensionades. Aquesta ampliació es durà a terme d'acord amb els criteris establerts per la llei, segons la qual es considerarà una zona tensionada si es compleix una de les dues condicions següents: si el cost mitjà de la hipoteca o del lloguer més les despeses i subministraments bàsics supera el 30% de la renda mitjana dels llars, o si el preu de compra o lloguer de l'habitatge ha augmentat almenys un 3% per sobre de l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) en els cinc anys anteriors a la declaració d'àrea tensionada.

Modificació dels grans tenidors a 5 immobles.

La definició de gran tenidor s'ha reduït a la persona física o jurídica que sigui titular de cinc o més immobles urbans excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats. La llei també recollirà les condicions per a declarar una zona de mercat residencial tensionat, que es podran aplicar de manera disjuntiva, és a dir, no és necessari que es compleixin les dues circumstàncies alhora.

Mesures davant dels desnonaments.

La Llei d'Habitatge introduirà noves mesures per abordar els desnonaments. Entre elles, es prohibirà l'execució de desnonaments sense data i hora prèviament determinades. A més, s'establiran noves pròrrogues en els procediments de llançament. Les comunitats autònomes també podran implementar mecanismes de mediació i alternatives habitacionals per donar suport a les persones en risc de perdre la seva vivenda.

Honoraris professionals.

Els honoraris i despeses professionals relacionades amb el lloguer d'un immoble seran responsabilitat exclusiva dels propietaris. A més, es prohibirà la pràctica d'augmentar el lloguer amb càrrecs addicionals no acordats prèviament, com ara despeses de comunitat, escombraries, etc. Així mateix, s'eliminaran les clàusules que permetien a les parts evitar l'aplicació de la Llei mitjançant acords privats.

Límit de l'actualització del lloguer

S'ha eliminat de manera definitiva l'IPC com a índex de referència per a l'actualització anual del lloguer en els contractes d'arrendament. Durant l'any 2023, s'aplicarà un límit màxim del 2% per a l'actualització del lloguer. Per a l'any 2024, aquest límit s'augmentarà al 3%. A partir de 2025, s'utilitzarà un nou índex que no podrà superar en cap cas l'IPC per a l'actualització del lloguer.

Competències a les comunitats autònomes.

La Llei d'Habitatge garantirà el respecte a les competències autonòmiques i locals, i proporcionarà un marc jurídic sòlid que permetrà a les institucions competents en matèria d'habitatge desenvolupar i ampliar polítiques d'habitatge que considerin necessàries.

En els propers dies es coneixerà el text final de la nova Llei d'Habitatge. Molts actors del mercat expressen el seu desacord amb la llei, argumentant que tindrà un impacte negatiu en l'oferta d'habitatges i en la situació dels propietaris. Entre les crítiques més freqüents es troba la consideració de la llei com a curtoplacista i contraproduent, ja que els canvis que proposa no tindran un efecte positiu a llarg termini.

A més, alguns sectors argumenten que la Llei d'Habitatge serà desastrosa per als propietaris:

  • Augmentarà les restriccions a l'hora de llogar.
  • Sortiran més pisos al mercat de compravenda.
  • Es contraurà encara més l'oferta d'habitatges en lloguer.
  • Fuga de capitals a altres mercats financers.
  • Major dificultat d'accés als habitatges per als joves o estudiants a les grans ciutats.
  • Possibles augments de preus a curt termini.

Què opines de l'avantprojecte de la llei de vivenda?

Potser et pot interessar…

no thumb

Canvis i reptes en el procés de l’anteprojecte de la Llei d’Habitatge.

En aquest article s'analitza l'evolució del procés de negociació de la Llei d'Habitatge, des de l'anteprojecte fins a la seva versió final gairebé definitiva. Durant aquest procés, s'han produït importants canvis en ...

no thumb

Nou Índex de Referència de Lloguer a Barcelona


La teva Guia Definitiva per al Control de Lloguers en Zones Tensionades