ESTÀS CERCANT LA TEVA LLAR O VOLS INVERTIR?

Puc comprar?

Els bancs concedeixen finançament a persones que tinguin ingressos fixos demostrables amb més d’un any d’antiguitat.

Quina documentació necessito per a tramitar la meva hipoteca?

Particulars

 • DNI/NIE
 • Vida laboral
 • Contracte de treball
 • 3 últimes nòmines
 • Certificat de retencions de l’últim exercici
 • Última declaració de l’IRPF validada (Renda)
 • 6 últims mesos de moviments bancaris

Autònoms

 • IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)
 • 3 últimes quotes de la SS d’autònoms
 • 4 últims trimestres d’IVA i IRPF incloent els resums anuals

Altra documentació:

 • 3 últims rebuts d’hipoteques o préstecs que tingui o avali
 • Extracte del pla de pensions o fons d’inversió
 • Contracte de lloguer i 3 últims pagaments 
 • Certificat de pensió

Fins a quin preu puc comprar?


%
HIPOTECA VARIABLE (0,688%) (Euribor Abril + 0,8)
HIPOTECA FIXA (2%)