Coneix el que has de saber sobre els habitatges protegits

Els habitatges protegits o VPO és un tipus d'habitatge que compta amb uns avantatges quant al seu preu, que se situa per sota del de béns equivalents en el mercat.

És un sistema promogut per l'administració pública espanyola i que cadascuna de les Comunitats Autònomes legisla sobre aquesta matèria.

A Gumper, us volem comptar tot allò rellevant als habitatges protegits per a conèixer en profunditat la seva tipologia, característiques i requisits per a accedir a aquesta mena d'immoble.

Què és un habitatge protegit o protegida?

Una Comunitat Autònoma legisla cert % del seu parc d'habitatges perquè siguin protegides. Això vol dir que verifica que compleixen una sèrie de característiques perquè tinguin un preu inferior al preu de mercat i resoldre així una situació de vulnerabilitat de determinada part de la població, facilitant l'accés a un habitatge digne en millors condicions econòmiques que el mercat.

Quan un habitatge es classifica com a habitatge protegit també resulten beneficiats el constructor de la mateixa i per tant contreu unes obligacions amb l'habitatge i el seu nou propietari.

Avantatges per al promotor d'un habitatge protegit

Com hem comentat anteriorment, promotor/constructor de l'habitatge o comprador reben uns certs beneficis quan l'obra es considera de protecció oficial. En el cas de promotor/constructor els beneficis serien:

 • Finançament de fins al 80% de la totalitat del projecte a un tipus d'interès baix.
 • Condició de VPO per a permetre l'edificació d'habitatge lliure.
 • Facilitat de comercialització de la promoció d'obra nova.

Avantatges per al comprador d'un habitatge protegit

Els avantatges com a comprador d'un habitatge protegit poden recollir-se en:

 • Preu notablement inferior al del mercat.
 • Subvencions econòmiques per a la compra en casos determinats.
 • Ajudes segons la comunitat autònoma per a tramitació d'hipoteca o avantatges fiscals entre altres.

També hem de tenir en compte que no tot són avantatges i que el fet d'accedir a un habitatge protegit també comporta una sèrie d'obligacions o inconvenients, com ara:

 • Vendre l'habitatge: En una mitjana de 10 anys, aquest termini el determina la comunitat autònoma en la qual es trobi l'habitatge, des del procés de la compra i es considera un habitatge protegit no pot posar-se en venda. En el cas que sigui impossible el seu pagament pot sol·licitar-se a l'administració corresponent l'estudi del cas i que resolgui la venda de l'immoble, en aquest moment i arribat el cas, es reclamaran les ajudes rebudes durant el procés de compra o beneficis fiscals derivats d'ella.
 • El preu de venda: El preu estarà regulat per la comunitat autònoma per tant serà limitat a l'hora de vendre l'immoble mentre continuï sent considerada com protegida. L'administració establirà un preu tenint en compte el preu d'habitatges similars en el mateix règim de protecció i que tinguin una ubicació pròxima.
 • Dret preferent: En el cas de voler fer el pas de posar en venda el nostre habitatge protegit, hem d'oferir-la en primer lloc a l'administració. Dependrà de la normativa de cada comunitat autònoma l'assignació de la compra o el dret d'exercir-la per part de l'administració.

Què haig de fer per a comprar un habitatge protegit o VPO?

Com hem vist, el factor econòmic és un dels punts clau com a avantatge en la compra d'un habitatge protegit. Per això mateix no tothom pot accedir a aquesta mena d'habitatges, ja que, en primer lloc, busquen afavorir a aquelles persones la situació econòmica de les quals li dificulti l'accés a un habitatge en el mercat obert.

Cada comunitat autònoma estableix els seus propis requisits i encara que la major part siguin comunes recomanem consultar la normativa de cada comunitat. A Catalunya la normativa en vigor pots trobar-la en el registre de sol·licitants en http://www.registresolicitants.cat/registre/apuntate/01_normativa.jsp .

Principals requisits per a accedir a un habitatge protegit

 • No es pot estar en disposició d'un habitatge. És a dir, quan es realitza la sol·licitud no es pot ser propietari d'immoble. És de sentit comú que no pugui utilitzar-se un habitatge de protecció com a segona residència.
 • Inscripció en el registre de sol·licitants: Per a poder iniciar els tràmits haurem de donar-nos d'alta en el registre de sol·licitants de la comunitat autònoma en la qual vulguem sol·licitar l'immoble. En el cas de Catalunya pots accedir a https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/
 • Una única vegada. Si ja s'ha atorgat un habitatge protegit no pot realitzar-se una segona petició. Existeix una possibilitat per a reprendre una nova sol·licitud, i seria demostrar enfront de l'administració que la propietat atorgada ha deixat de ser una propietat adequada per a les circumstàncies familiars.
 • Ajuda a l'habitatge. No es pot haver rebut ajuda per part de l'administració en matèria d'habitatge en els últims deu anys. (10 anys)
 • Ingressos Anuals. Cada comunitat autònoma estableix el màxim anual d'ingressos que marquen la capacitat de sol·licitar un habitatge protegit.  Cadascuna d'elles, realitzarà un barem en funció de la renda mitjana de la zona. En molts casos, pot prendre's com a referència l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquest índex és un mecanisme habitualment utilitzat per a l'assignació d'ajudes en matèria de subvencions, ajudes o desocupació.

Aquests requisits són els més habituals, no obstant això, poden existir altres addicionals, com per exemple una residència mínima de temps en la comunitat en la qual es desitja sol·licitar l'immoble.

Quin tipus d'habitatges protegits existeixen?

Existeixen diferents tipus d'habitatges protegits, aquests tipus als quals podem optar poden estar condicionats pel nostre nivell d'ingressos.

 • Habitatges de protecció pública

És el primer tipus d'habitatge protegit que trobem. És la categoria més coneguda, les de nominats habitatges de protecció pública o VPP. La diferència habitual entre les VPO és que són de major qualitat i acabats. D'aquesta manera, seria un tipus d'habitatge molt millor qualificat i per tant d'un cost major.

 • Habitatges de protecció pública bàsica

Aquest tipus d'habitatges estan destinades a famílies o persones amb menys recursos. Són d'un qualitat més inferior i el cost de la qual també és molt de menor. Les denominades VPPB seran destinades a l'ajuda de les persones més desfavorides.

 • Habitatges de protecció de preu limitat

Les PMLV o habitatges de protecció de preu limitat, estan subjectes a un màxim legal de veta en el seu preu i poden aixecar-se únicament en sòl destinat a habitatge lliure.

 • Habitatges amb protecció pública per a arrendament

En tot el nostre article hem parlat poc del lloguer no obstant això també tenen cabuda en els habitatges protegits. És aquí on entren les denominades VPPA o habitatges amb protecció pública per a arrendament. Aquesta modalitat contempla un límit de construcció de fins a 110 metres quadrats i en el cas que vagi destinada a una família nombrosa podrà aconseguir fins als 150 metres quadrats.

Igual que en els habitatges protegits de compra, en els habitatges per a lloguer ens trobem que cada comunitat prendrà com a referència la renda màxima anual del sol·licitant per a la seva atribució.

És possible el lloguer amb dret a compra en els habitatges protegits?

Podem trobar una modalitat potser menys utilitzada que és el lloguer amb opció a compra. Els pisos es destinen tal qual el seu nom indica a poder realitzar la compra després d'un període de lloguer.

Dins d'aquesta modalitat trobem dos tipus d'habitatges de protecció amb dret a compra.

 • Joventut. Aquesta iniciativa cerca promoure l'habitatge entre les persones menors de 35 anys, els límits de l'habitatge s'estableixen amb una renda anual màxima, igual que les anteriors i d'uns 70 metres quadrats per a la major part dels territoris.
 • General. Excloent aquelles persones menors de 35 anys. Pots realitzar la sol·licitud en el cas de família nombrosa sense tenir en compte el rang d'edat.

Com hem pogut veure l'habitatge protegit té una gran varietat d'opcions. A Gumper estarem encantats d'assessorar-te i ajudar-te a poder gestionar les teves gestions.

Potser et pot interessar…


Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101
no thumb

Aprofita al màxim el potencial de la teva terrassa

Sempre procures tenir el teu pis del barri de Gràcia en les millors condicions possibles. No només cuides aspectes relatius a la neteja i l'ordre, sinó que també, cerques contínuament adaptar-te a les noves tendències decoratives del moment. Malgrat això, ets ...

no thumb

Els habitatges protegits. Són una oportunitat de mercat?

El mercat immobiliari està en una constant evolució i les oportunitats per a trobar habitatges al millor temps possible no es poden deixar escapar.   Els habitatges protegits sempre s'han considerat en l'imaginari popular habitatges de mala qualitat o qualitat inferior, i fins i tot situades ...

no thumb

La gentrificació i els preus de l'habitatge a Barcelona

En els últims anys, des de Gumper, hem estat testimonis del popular efecte conegut

com gentrificació. Amb aquest nom, fem referència al procés pel qual els