Servei gestió lloguer

Llogar amb garanties

Treu el màxim rendiment al teu habitatge sense complicacions.

  Si ho prefereixes pots trucar-nos al 933 030 502

  Serveis gestió integral lloguer

  La gestió integral està orientada per a assegurar la teva tranquil·litat i seguretat a l’hora de posar en lloguer la teva propietat.

  ANÀLISIS DE L’IMMOBLE
  Estudiem la millor opció de rendabilitat del teu immoble.

  REFORMES
  Proposta d’obres de millora i/o acondicionament de l’immoble.

  COORDINACIÓ

  NETEJA
  Organització de les tasques de neteja i acomodació del mobiliari.

  ANÀLISI DE MERCAT
  Realitzem un anàlisi del mercat i de la competència per poder establir el màxim preu possible.

  TAXACIÓ IMMOBILIÀRIA

  CERTIFICAT ENERGÈTIC
  Registre del certificat energètic (Obligatori per a totes les viviendes en
  lloguer).

  REPORTATGE FOTOGRÀFIC
  Fotògraf professional immobiliari

  COMERCIALITZACIÓ DE L’IMMOBLE

  PLA DE COMUNICACIÓ
  Departament de coordinació per mantenir informat al propietari en qualsevol moment.

  CERCA I SELECCIÓ D’INQUILINS
  Requisits: Contracte indefinit, més d’un any d’antiguitat a l’empresa i que el lloguer no superi el 40% del seu sou.

  VISITES AMB CLIENTS
  Agents immobiliaris especialitzats en atenció al client.

  NEGOCIACIÓ
  Realitzada per caps d’equips especialitzats en negociació immobiliària.

  FILTRE MOROSITAT
  Avaluació de l’inquilí – estudi de viabilitat. Lliurament Informe de solvència.

  REDACCIÓ DE CONTRACTES
  Conforme a la llei d’arrendaments urbans.

  INVENTARI FOTOGRÀFIC
  Inventari detallat de cada element de la vivenda i amb reportatge fotogràfic

  CANVIS DE TITULARITAT
  Nosaltres ens encarreguem de tots els canvis de titularitat/altes dels contractes de subministraments

  DIPÒSIT I DEVOLUCIÓ FIANÇA LEGAL
  Davant l’organisme competent. INCASOL

  ASSEGUREM EL LLOGUER PER TRES ANYS

  ASSISTÈNCIA A L’INQUILÍ

  CANAL DE COMUNICACIÓ PROPIETARI

  ASSEGURANÇA DE LA LLAR
  Per tramitar directament els sinistres.

  COORDINACIÓ DAVANT SINISTRES
  Coordinació davant els possibles sinistres. Pressupostos, tècnics…

  RECLAMACIÓ ENDARRERIMENT DE PAGAMENTS

  ACTUALITZACIÓ DE RENDA
  Càlcul i comunicació a l’inquilí dels canvis i actualitzacions de renda.

  CONTROL DE VENCIMENT CONTRACTE

  RESCISSIÓ DE CONTRATE

  REVISIÓ DE LA VIVENDA

  LECTURA DE COMPTADORS

  MEDIACIÓ AMISTOSA AMB L’INQUILÍ

  ASSESSORAMENT FISCAL
  Sobre la repercusió a l’IRPF del seu lloguer.

  ASSEGURANÇA D’IMPAGAMENT
  (Mútua de Propietaris): Cobreix les quotes íntegres del lloguer, desperfectes de fins a 3.000 € i assistència jurídica.
  * Cost del 3,5% de l’anualitat