LLOGA EL TEU HABITATGE AMB TOTAL SEGURETAT

Llogar és totalment segur si es fa una bona feina de selecció i gestió


Acurada selecció dels inquilins

REQUISITS DE L’INQUILÍ:

  • Contracte indefinit
  • Més d’un any d’antiguitat a l’empresa
  • Que el lloguer no superi el 40% del teu sou


Gestió integral

Serveis inclosos en la gestió

ANÀLISIS DE L’IMMOBLE
Estudiem la millor opció de rendabilitat del teu immoble.

REFORMES
Proposta d’obres de millora i/o acondicionament de l’immoble.

COORDINACIÓ

NETEJA
Organització de les tasques de neteja i acomodació del mobiliari.

ANÀLISI DE MERCAT
Realitzem un anàlisi del mercat i de la competència per poder establir el màxim preu possible.

TAXACIÓ IMMOBILIÀRIA

CERTIFICAT ENERGÈTIC
Registre del certificat energètic (Obligatori per a totes les viviendes en
lloguer).

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Fotògraf professional immobiliari

COMERCIALITZACIÓ DE L’IMMOBLE

PLA DE COMUNICACIÓ
Departament de coordinació per mantenir informat al propietari en qualsevol moment.

CERCA I SELECCIÓ D’INQUILINS
Requisits: Contracte indefinit, més d’un any d’antiguitat a l’empresa i que el lloguer no superi el 40% del seu sou.

VISITES AMB CLIENTS
Agents immobiliaris especialitzats en atenció al client.

NEGOCIACIÓ
Realitzada per caps d’equips especialitzats en negociació immobiliària.

FILTRE MOROSITAT
Avaluació de l’inquilí – estudi de viabilitat. Lliurament Informe de solvència.

REDACCIÓ DE CONTRACTES
Conforme a la llei d’arrendaments urbans.

INVENTARI FOTOGRÀFIC
Inventari detallat de cada element de la vivenda i amb reportatge fotogràfic

CANVIS DE TITULARITAT
Nosaltres ens encarreguem de tots els canvis de titularitat/altes dels contractes de subministraments

DIPÒSIT I DEVOLUCIÓ FIANÇA LEGAL
Davant l’organisme competent. INCASOL

ASSEGUREM EL LLOGUER PER TRES ANYS

ASSISTÈNCIA A L’INQUILÍ

CANAL DE COMUNICACIÓ PROPIETARI

ASSEGURANÇA DE LA LLAR
Per tramitar directament els sinistres.

COORDINACIÓ DAVANT SINISTRES
Coordinació davant els possibles sinistres. Pressupostos, tècnics…

RECLAMACIÓ ENDARRERIMENT DE PAGAMENTS

ACTUALITZACIÓ DE RENDA
Càlcul i comunicació a l’inquilí dels canvis i actualitzacions de renda.

CONTROL DE VENCIMENT CONTRACTE

RESCISSIÓ DE CONTRATE

REVISIÓ DE LA VIVENDA

LECTURA DE COMPTADORS

MEDIACIÓ AMISTOSA AMB L’INQUILÍ

ASSESSORAMENT FISCAL
Sobre la repercusió a l’IRPF del seu lloguer.

ASSEGURANÇA D’IMPAGAMENT
(Mútua de Propietaris): Cobreix les quotes íntegres del lloguer, desperfectes de fins a 3.000 € i assistència jurídica.
* Cost del 3,5% de l’anualitat