Què és APIALIA?

És el conjunt d’agrupacions comercials immobiliàries territorials que totes elles tenen per finalitat compartir la comercialització d’immobles dels agents immobiliaris del col·lectiu API que la integren.


Ha de ser un instrument d’èxit professional, i per això amb un alt nivell d’implicació, compromís, professionalitat, honestedat i eficiència de tots els agents adherits i per tant d’alt rendiment per aquests: els que no ho segueixin no podran pertànyer a APIALIA.


Totes les agrupacions comercials -APIALIA- tenen com a objectiu principal realitzar el màxim possible de transaccions compartides de compravenda d’immobles, de qualitat entre els seus agents membres.


 Com a conseqüència del primer, té un objectiu secundari que alhora és imprescindible per al primer que és generar la col·laboració, confiança i transparència entre tots els agents de l’agrupació.


A APIALIA exclusivament es realitzen operacions de compravenda d’immobles de qualsevol tipus (preferentment habitatges) que els agents APIALIA tinguin en règim d’exclusivitat: els agents APIALIA s’obliguen a aportar a l’agrupació TOTES les operacions de comercialització d’immobles que tinguin en exclusiva.