Com calcular el preu de venda d’un pis?

En Gumper encontrarás un valorador online gratuito que ofrece precios de venta aproximados de tu vivienda o de otras similares. Pueden ser más o menos fiables aunque volátiles, dependiendo de cómo se encuentre el mercado inmobiliario.

A pesar de ello, es importante conocer los factores que influyen en el precio de venta de una vivienda. Los principales son los siguientes:

 • Ubicación: es uno de los puntos más importantes, dado que el precio del metro cuadrado es diferente según la zona.
 • Tipología: puede ser un piso, un apartamento, un chalet, un adosado…
 • Superficie: los m2 de la vivienda.
 • Número de habitaciones y de baños: aunque los metros cuadrados influyen mucho en el valor de la misma, también se valora especialmente el número de habitaciones y de baños.
 • Estado: el año de construcción, las calidades y el estado de la vivienda influyen en su precio.
 • Extras: garaje, trastero, piscina, terraza…

Estos aspectos los tiene en cuenta el tasador a la hora de fijar el precio de venta de una vivienda, por lo que si los consideras, te puedes hacer una idea aproximada del valor de la misma.

 • El mercado actual 
 • La oferta similar a la suya.  
 • La demanda especifica para su tipología de vivienda.  
 • Viviendas vendidas con datos del Colegio de Registradores de España.  
 • La financiación actual 
 • El estado de la vivienda  
 • La percepción del comprador.
 • El estado, ubicación, zona, altura… 
 • El sistema de venta utilizado.

A Gumper trobaràs un valorador en línia gratuït que ofereix preus de venda aproximats del teu habitatge o d'altres similars. Poden ser més o menys fiables encara que volàtils, depenent de com es trobi el mercat immobiliari.

Malgrat això, és important conèixer els factors que influeixen en el preu de venda d'un habitatge. Els principals són els següents:

 • Ubicació: és un dels punts més importants, atès que el preu del metre quadrat és diferent segons la zona.
 • Tipologia: pot ser un pis, un apartament, un xalet, un adossat…
 • Superfície: els m² de l'habitatge.
 • Nombre d'habitacions i de banys: encara que els metres quadrats influeixen molt en el valor d'aquesta, també es valora especialment el nombre d'habitacions i de banys.
 • Estat: l'any de construcció, les qualitats i l'estat de l'habitatge influeixen en el seu preu.
 • Extres: garatge, traster, piscina, terrassa…

Aquests aspectes els té en compte el taxador a l'hora de fixar el preu de venda d'un habitatge, per la qual cosa si els consideres, et pots fer una idea aproximada del valor d'aquesta.

 • El mercat actual 
 • L'oferta similar a la seva.  
 • La demanda especifica per a la seva tipologia d'habitatge.  
 • Habitatges venuts amb dades del Col·legi de Registradors d'Espanya.  
 • El finançament actual 
 • L'estat de l'habitatge  
 • La percepció del comprador.
 • L'estat, ubicació, zona, altura… 
 • El sistema de venda utilitzat.

Potser et pot interessar…


Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101
no thumb

Com puc vendre un pis heretat?

Vendre un pis heretat pot ser un procés llarg i tediós si no es conèixer els tràmits a realitzar i els passos més adequats a seguir. En Gumper, tenim una àmplia trajectòria i podem assessorar-te de manera eficaç perquè sigui un procés fà...

no thumb

Què és el micromecenatge immobiliari i com pots invertir en ell?

El micromecenatge immobiliari, o micro finançament, és una oportunitat de negoci per a invertir en el sector immobiliari.

Des de Gumper, volem explicar-te en què consisteix, perquè puguis conèixer detalladament les oportunitats de ...

no thumb

El procés de venda exclusiva d’un immoble a fons

El procés de venda d'un immoble és una cosa que pot semblar-nos senzill, podem pensar que n'hi ha prou amb publicar un anunci en internet i que serà suficient per a posar el nostre immoble en el mercat i tancar amb èxit la transacció.