Com calcular el preu de venda d’un pis?

En Gumper encontrarás un valorador online gratuito que ofrece precios de venta aproximados de tu vivienda o de otras similares. Pueden ser más o menos fiables aunque volátiles, dependiendo de cómo se encuentre el mercado inmobiliario.

A pesar de ello, es importante conocer los factores que influyen en el precio de venta de una vivienda. Los principales son los siguientes:

 • Ubicación: es uno de los puntos más importantes, dado que el precio del metro cuadrado es diferente según la zona.
 • Tipología: puede ser un piso, un apartamento, un chalet, un adosado…
 • Superficie: los m2 de la vivienda.
 • Número de habitaciones y de baños: aunque los metros cuadrados influyen mucho en el valor de la misma, también se valora especialmente el número de habitaciones y de baños.
 • Estado: el año de construcción, las calidades y el estado de la vivienda influyen en su precio.
 • Extras: garaje, trastero, piscina, terraza…

Estos aspectos los tiene en cuenta el tasador a la hora de fijar el precio de venta de una vivienda, por lo que si los consideras, te puedes hacer una idea aproximada del valor de la misma.

 • El mercado actual 
 • La oferta similar a la suya.  
 • La demanda especifica para su tipología de vivienda.  
 • Viviendas vendidas con datos del Colegio de Registradores de España.  
 • La financiación actual 
 • El estado de la vivienda  
 • La percepción del comprador.
 • El estado, ubicación, zona, altura… 
 • El sistema de venta utilizado.

A Gumper trobaràs un valorador en línia gratuït que ofereix preus de venda aproximats del teu habitatge o d'altres similars. Poden ser més o menys fiables encara que volàtils, depenent de com es trobi el mercat immobiliari.

Malgrat això, és important conèixer els factors que influeixen en el preu de venda d'un habitatge. Els principals són els següents:

 • Ubicació: és un dels punts més importants, atès que el preu del metre quadrat és diferent segons la zona.
 • Tipologia: pot ser un pis, un apartament, un xalet, un adossat…
 • Superfície: els m² de l'habitatge.
 • Nombre d'habitacions i de banys: encara que els metres quadrats influeixen molt en el valor d'aquesta, també es valora especialment el nombre d'habitacions i de banys.
 • Estat: l'any de construcció, les qualitats i l'estat de l'habitatge influeixen en el seu preu.
 • Extres: garatge, traster, piscina, terrassa…

Aquests aspectes els té en compte el taxador a l'hora de fixar el preu de venda d'un habitatge, per la qual cosa si els consideres, et pots fer una idea aproximada del valor d'aquesta.

 • El mercat actual 
 • L'oferta similar a la seva.  
 • La demanda especifica per a la seva tipologia d'habitatge.  
 • Habitatges venuts amb dades del Col·legi de Registradors d'Espanya.  
 • El finançament actual 
 • L'estat de l'habitatge  
 • La percepció del comprador.
 • L'estat, ubicació, zona, altura… 
 • El sistema de venda utilitzat.

Potser et pot interessar…


Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101
no thumb

Què és la permuta d’habitatge?

En Gumper volem afrontar un tema d'actualitat com és la permuta d'habitatge. En èpoques en les quals el mercat immobiliari té una certa inestabilitat a causa de la crisi econòmica fruit de la pandèmia, són cada vegada més persones les ...

no thumb

Lloguer amb dret a compra: Què és i com funciona

El lloguer amb dret a compra és una modalitat de lloguer que els últims anys ha tingut
un gran repunt degut als moviments del sector immobiliari i a les concessions
hipotecàries.
A Gumper, volem explicar-te la manera d'operar d'aquest sistema de ...

no thumb

La subrogació de la hipoteca a fons

La subrogació d'una hipoteca és una situació que pot succeir quan tenim una propietat compartida amb una altra persona, en el que denominem copropietat. Existeixen altres situacions en les quals pot produir-se la subrogació hipotecaria i que anirem veient al llarg del nostre article.   Avui, en ...