Quins documents cal portar a la Notaria?

Els venedors han de portar aquests documents:

Títol original de propietat: escriptura de compra-venda, herència, extinció de condomini, sentències judicials. 

Si existeix hipoteca vigent, haurà d'obtenir el certificat de saldo pendent de la hipoteca a data de signatura o de saldo cedeixo en cas que la hipoteca estigui pagada. Les despeses relatives a la cancel·lació registral de les hipoteques vigents o prescrites, seran a càrrec de LA PROPIETAT i es pagaran mitjançant provisió de fons en el moment de la transmissió.  

Certificat emès per l'administrador de finques o president de la comunitat, conforme l'immoble es troba al corrent  de pagaments i possibles vesses que estiguessin aprovades en el moment de la venda. 

També haurà d'aportar còpia de  les factures de subministraments d'aigua, llum i gas per a procedir a fer els canvis de nom dels subministraments. 

Assistents a la signatura: Hauran d'acudir tots els propietaris i usufructuaris de l'immoble  aportant el seu DNI original i vigent.  En cas d'impossibilitat, l'o els propietaris que no puguin assistir, podrà/n ser representat/s per la/s persona/s a la/s que hi hagi/n atorgat poders davant notari. Prèviament a la signatura,  s'avançaran a notaria per a la seva validació, així evitarem inconvenients d'última hora. El dia de la signatura  el/els apoderat/s hauran d'aportar el seu original del DNI  vigent  i dels poders  

Recordi que haurà de portar tots els jocs de claus que tingui i també si escau: claus i/o comandaments de traster i/o garatge. 

Mentre que els compradors:

  • DNI
  • Mètode de pagament o finançament
  • Prova de lliurament del pagament del senyal (si n'hi ha)
  • Documentació específica si es tracta d'una persona jurídica especial

Potser et pot interessar…


Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101
no thumb

Arrendador i arrendatari. Qui és qui?

Entrem en el món immobiliari per al lloguer d'un habitatge, i irremeiablement, ens trobem enfront de terminologia que pot confondre'ns. Per això, a Gumper volem aprofundir en el coneixement entre les diferències d'arrendador i arrendatari.

Les dades parlen per si sols. Els preus de l'habitatge nou s'han incrementat en un 25% durant l'any passat, tal com revela la *Associació de *Promotors de Catalunya (*APCE). Evidentment, la distribució dels preus variarà segons la zona on se situï l'immoble. De fet, les seves ...

no thumb

El procés de venda exclusiva d’un immoble a fons

El procés de venda d'un immoble és una cosa que pot semblar-nos senzill, podem pensar que n'hi ha prou amb publicar un anunci en internet i que serà suficient per a posar el nostre immoble en el mercat i tancar amb èxit la transacció.