Quins documents cal portar a la Notaria?

Els venedors han de portar aquests documents:

Títol original de propietat: escriptura de compra-venda, herència, extinció de condomini, sentències judicials. 

Si existeix hipoteca vigent, haurà d'obtenir el certificat de saldo pendent de la hipoteca a data de signatura o de saldo cedeixo en cas que la hipoteca estigui pagada. Les despeses relatives a la cancel·lació registral de les hipoteques vigents o prescrites, seran a càrrec de LA PROPIETAT i es pagaran mitjançant provisió de fons en el moment de la transmissió.  

Certificat emès per l'administrador de finques o president de la comunitat, conforme l'immoble es troba al corrent  de pagaments i possibles vesses que estiguessin aprovades en el moment de la venda. 

També haurà d'aportar còpia de  les factures de subministraments d'aigua, llum i gas per a procedir a fer els canvis de nom dels subministraments. 

Assistents a la signatura: Hauran d'acudir tots els propietaris i usufructuaris de l'immoble  aportant el seu DNI original i vigent.  En cas d'impossibilitat, l'o els propietaris que no puguin assistir, podrà/n ser representat/s per la/s persona/s a la/s que hi hagi/n atorgat poders davant notari. Prèviament a la signatura,  s'avançaran a notaria per a la seva validació, així evitarem inconvenients d'última hora. El dia de la signatura  el/els apoderat/s hauran d'aportar el seu original del DNI  vigent  i dels poders  

Recordi que haurà de portar tots els jocs de claus que tingui i també si escau: claus i/o comandaments de traster i/o garatge. 

Mentre que els compradors:

  • DNI
  • Mètode de pagament o finançament
  • Prova de lliurament del pagament del senyal (si n'hi ha)
  • Documentació específica si es tracta d'una persona jurídica especial

Potser et pot interessar…


Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/vhosts/39141624.servicio-online.net/gumperapi.com/wp-content/themes/inmueblesapi/singular.php on line 101
no thumb

El que el Feng Shui pot fer per tu

Des de fa dècades, l'oriental s'ha implantat en la nostra vida. Gràcies a les millores que hem experimentat en la nostra forma de vida, és possible mantenir un major acostament amb aquesta cultura, traslladant els seus costums mil·lenaris al nostre dia a ...

no thumb

Què és un personal shopper immobiliari?

El terme personal shopper sembla tret de les revistes de moda, però res més lluny de la realitat, ja que és una figura que en els últims temps ha pres una gran força en el sector immobiliari. Imagina, una persona que ...

no thumb

La subrogació de la hipoteca a fons

La subrogació d'una hipoteca és una situació que pot succeir quan tenim una propietat compartida amb una altra persona, en el que denominem copropietat. Existeixen altres situacions en les quals pot produir-se la subrogació hipotecaria i que anirem veient al llarg del nostre article.   Avui, en ...