12 passos

1

Taxació

La determinació del preu real de mercat ve donat per altres variables, com l’oferta i la demanda al mercat objectiu per a aquest tipus de producte en especial, els preus de tancament d’habitatge dels sis últims mesos per a habitatges similars, el no d’habitatges venudes, (aquestes dades aconseguides a través d’organismes públics com el Ministeri de Foment, Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Notaris i Registradors), el preu i la tipologia d’habitatge nou construït a la zona, a més en funció de millores valorables per el mercat poden tenir uns coeficients correctors.

Anàlisi comparativa amb dades reals:

o Preu venda darrers mesos.Gumper)

o Nº de vendes en els darrers mesos.

o Preu venda darrers mesos.Col·legi Oficial de Notaris i Registradors).

o Taxadors bancaris.

Oferta bancària actual.

o Oferta similar a la seva o Estat, altura, orientació, zona.

2

Càlcul d’impostos

A l’hora de vendre un habitatge, cal fer front a dos tipus d’impostos.

Increment patrimonial:

És el guany que s’obté entre el preu d’adquisició i les despeses i el preu de venda descomptant-ne les despeses. Plusvàlua municipal: És un impost que cobra l’ajuntament per l’increment del valor del sòl de la zona i es calcula segons les dates d’adquisició i transmissió. Fem l’assessorament previ per estudiar la millor manera de treure’n rendiment a casa. En els dos impostos hi ha algunes excepcions, sol·licita un assessorament gratuït sobre impostos.

3

Documentació

El primer detall és ratificar que posseeixes l’habitatge que es vol vendre i que aquest es troba amb les condicions que nosaltres presumim, és a dir, que les càrregues són les que sabem i no hi ha cap altre tipus d’afeccions o limitacions. És comú per exemple, que en escriptures antigues hi hagi algun tipus de càrregues com servituds i usdefruits que cal tenir en compte a l’hora de vendre.

Algunes d’aquestes càrregues han caducat o ja no tindran aplicació pràctica i s’haurien de cancel·lar abans de vendre l’immoble. Un altre detall a valorar és si el teu habitatge té algun tipus de protecció oficial o social. Cal saber si la protecció continua vigent i quins tipus de limitacions ens pot imposar a l’hora de vendre l’habitatge. Aquestes limitacions poden ser de tipus econòmic o sobre el perfil del comprador al qual dirigirem. En tot el procés anterior et podem ajudar. Analitzem la documentació i tota és comprovada pel nostre departament jurídic i de gestaria, que t’informarà clarament sobre les limitacions que puguin tenir, així com la forma d’eliminar-les, si és possible o la cancel·lació registrar, si encara constés al Registre de la Propietat oportú.

4

Preparar l’habitatge

És molt important la percepció del comprador. Si un possible comprador percep que el valor és superior al preu, voldrà visitar la propietat. Si percebeu que el valor és igual al preu, potser el voleu visitar. No obstant això, si percebeu que el preu és superior al valor, no voldreu visitar-la.

A Gumper ens encarreguem que l’habitatge brilli al mercat. Augmentem el valor del vostre habitatge, augmentant la percepció del comprador.

Exemple: La mateixa jaqueta té el mateix valor en un mercat ambulant o en un aparador d’un carrer principal?

5

Pla de MKT i difusió

El preu és important, però també és important el pla de màrqueting, és a dir, les accions que es van fer per vendre casa seva: Fotografia i vídeo professional, tour 360º, portals immobiliaris, storytelling, revista immobiliària pròpia, flyers, presència a comerços aliats, bustiada, web Gumper i Red Apialia, Destacats i Top a portals, aparador en carrers principals, xarxes socials, mailing massiu a compradors , poming… Disposem de 25 accions destinades per fer que la propietat brilli al mercat. Podem canviar dràsticament la realitat amb què es vengui la habitatge i el preu. Màxima difusió amb més de 100 oficines a Barcelona i més de 300 comercials del grup Apialia.

6

Qualificació de compradors

A Gumper, qualifiquem tots els nostres compradors, amb la qual cosa aconseguim que aquelles visites que realitzem al teu habitatge siguin fetes per persones que poden adquirir-la econòmicament parlant i que a més compleix els requisits de demanda. No ens agrada perdre el temps i fer-ho perdre als altres, i la nostra màxima és fugir sempre del sistema d’obreportes, els nostres assessors són més que això i mostren la seva professionalitat en tot el procés incloent la qualificació, als quals presentem la propietat atenent a satisfer les seves necessitats, motivacions… No ensenyem pisos a desconeguts. Qualsevol client que vulgui visitar l’habitatge haurà d’estar registrat al nostre sistema i prèviament assessorat, a més de signar una enquesta de visita.

7

Visites de compradors

Les visites es fan sempre mitjançant cita prèvia i, en cas de no disposar de clau, procurem avisar almenys amb un dia d’antelació perquè la visita es pugui dur a terme sense incidències de cap mena. Les visites són una part molt important del procés de venda.

La nostra feina és representar els teus interessos, i això significa establir uns llaços de confiança. Confia en nosaltres per defensar els interessos. Algunes vegades els compradors tenen dubtes que no gosen transmetre al venedor. Nosaltres resolem aquests problemes i evitem que es converteixen en males interpretacions i dificultats, intervinguem entre les parts per portar a bon fi allò que a tots ens interessa, la venda de la propietat. Et mantindrem puntualment informat de cada visita que fem a la propietat amb el resultat de la mateixa.

8

Negociació i tancament

Normalment el millor negociador serà aquell que no tingui una afecció amb l´immoble. Nosaltres veiem el procés d´una manera objectiva per aconseguir sempre les millors condicions de venda. REPRESENTEM els interessos dels propietaris. Coneixem el mercat, els compradors i les tècniques de negociació adequades per tancar les operacions en les millors condicions. Un cop asseguts per negociar cal saber sobre què es negocia i quina estratègia tenim: ○ Quan es lliuren claus. ○ Mobiliari ○ Les despeses de notaria i impostos. ○ Import del senyal. ○ Contracte d’arres. ○ Forma de pagament ○ Reserva condicionada a la hipoteca. ○ I en darrer lloc, el preu.

9

Reserves i contractes

Un contracte mal redactat o que no s’adapti a les circumstàncies de l’operació o de les lleis pot portar problemes greus i cars. Siguis propietari, comprador o llogater, t’interessa tenir un contracte que no doni lloc a confusió, que sigui legalment correcte i que reflecteixi tot allò necessari per portar a bon port l’operació. La necessitat de signar contractes i documents continua sent ineludible en qualsevol transacció immobiliària. Avui dia, el ritme de vida dels consumidors digitals fa indispensable disposar d’eines que permetin ajustar-se als nous timings i hàbits de compra, molt modelats i dependents de les noves tecnologies. La signatura electrònica és una de les eines que s’ajusta perfectament a les necessitats dels clients digitals, ja que evita un dels requisits per excel·lència de l’era analògica: la presencialitat per completar una transacció.

10

Finançament i taxació

La venda i la compra d’un habitatge ve, moltes vegades, acompanyada de la recerca de finançament extern. Per aquest motiu és important que estiguis perfectament assessorat sobre totes les opcions que hi ha al mercat d’una manera imparcial i professional. A més, orientem el comprador sobre les entitats financeres amb les condicions hipotecàries més assequibles del moment amb el nostre equip hipotecari. Els bancs solen concedir entre un 80-85% del valor de taxació i sempre que la quota a pagar no superi el 33% d’endeutament del comprador. A partir d’aquestes dades, en alguns casos es pot negociar el 100% de valor de taxació. Gumper té servei de finançament que sol aconseguir hipoteques amb millors condicions. Augmentem el ventall de compradors que poden accedir a comprar el teu habitatge.

11

Signatura en notària

Totes les gestions relacionades amb els immobles estan envoltades de lleis que cal conèixer per fer la compravenda, permuta, lloguer o lloguer amb opció de compra de forma segura. A GUMPER disposem d’un departament expert en aquest tipus d’operacions per la qual cosa coneixem tota la legislació i podem assessorar-te sobre com fer qualsevol gestió evitant els problemes legals.

12

Post venda

Des de la decisió de posar en venda la propietat fins després d’escripturar-la. Ens preocuparem de tot allò que hagi de fer després d’haver venut la seva propietat, com ara el canvi de subministraments, la liquidació de plusvàlua municipal, les comunicacions a l’administrador de la propietat, etc.

Valora el teu habitatge ara

Et direm quin és el preu real de mercat
perquè es pugui vendre al més aviat possible

Descobreix els 12 passos per a vendre el teu habitatge

T’expliquem els secrets de les immobiliàries.