Plans i serveis Gumper

PLA ONLINE

TRÁMITS ONLINE

PLA BÀSIC

INTERMEDIACIÓ

PLA PREMIUM

AGENT REPRESENTANT

 • Fotos i vídeo professional.
 • Publicació i visibilitat en més de 50 portals i posicionament.
 • Visites adaptades als horaris del propietari.
 • Selecció i qualificació de compradors.
 • Agent de suport durant la venda.
 • Preparació de documentació.
 • Canvi de nom de subministraments.
 • Preparació signatura en notaria.
 • Gestió.
 • Acompanyament a notaria.
 • Assessor especialitzat per a visites.
 • Gestió del pagament de la plusvàlua.
 • Difusió en grup Apialia, flyers.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Home Staging.
 • Buidatge del pis.
 • Certificat energètic.
 • Pla de l’habitatge.
 • Avançament de quantitats.
 • Alarma. (hasta 6 meses GRATIS)
 • Tràmit de VPO.
 • Tràmit de herències.
 • Assesorament jurídic
 • Seguiment cancel·lació hipotecària.
 • (REALIZADAS POR LA PROPIEDAD)
 • (ONLINE)
 • (ONLINE)

2.999€ + IVA

 • (PRESENCIAL)

 • (PRESENCIAL)

PLAN ONLINE

TRÁMITES ONLINE

 • Fotos y vídeo profesional.
 • Publicació i visibilitat en més de 50 portals i posicionament.
 • Visites adaptades als horaris del propietari.
 • Selecció i qualificació de compradors.
 • Agent de suport durant la venda.
 • Preparació de documentació.
 • Preparació signatura en notaria.

2.990€ + IVA

PLA BÀSIC

INTERMEDIACIÓ

 • Fotos i vídeo professional.
 • Publicació i visibilitat en més de 50 portals i posicionament.
 • Visites adaptades als horaris del propietari.
 • Selecció i qualificació de compradors.
 • Agent de suport durant la venda.
 • Preparació de documentació.
 • Preparació signatura en notaria.
 • Assessor especialitzat per a visites.
 • Gestió presencial.
 • Acompanyament a notaria.

PLA PREMIUM

AGENT REPRESENTANT

 • Fotos i vídeo professional.
 • Publicació i visibilitat en més de 50 portals i posicionament.
 • Visites adaptades als horaris del propietari.
 • Selecció i qualificació de compradors.
 • Agent de suport durant la venda.
 • Preparació de documentació.
 • Preparació signatura en notaria.
 • Assessor especialitzat per a visites.
 • Gestió presencial.
 • Acompanyament a notaria.
 • Gestió del pagament de la plusvàlua.
 • Difusió en grup Apialia, flyers.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Realidad virtual.
 • Pla de l’habitatge.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Home Staging.
 • Buidatge del pis.
 • Certificat energètic.
 • Pla de l’habitatge.
 • Avançament de quantitats.
 • Alarma. (fins 6 mesos GRATIS)
 • Tràmit de VPO.
 • Tràmit d’ herèncias.
 • Canvi de nom subministraments.
 • Assessorament jurídic.
 • Seguiment cancel·lació hipotecària.