Tria la teva tarifa:Ens adaptem a les teves necessitats per a vendre la propietat de la millor manera possible.

El 90% dels nostres clients prefereix el PACK PREMIUMFotos professionals del teu habitatge

El teu anunci visible en més de 50 portals

Posicionament premium

Visites adaptades als teus horaris

Seleccionem als compradors

Agent de suport per a la venda

Ens ocupem de tota la paperassa

Gestió online de tot el procés

Visites amb agent del comprador

Gestió presencial de tot el procés

Acompanyament a notaria

Posicionament TOP

Assessorament jurídic

Realitat virtual

Pla de la vivenda

Cèdula d'habitabilitat

Certificat energètic

Preparació de la vivenda: buidat i pintat

Avancem quantitats

Difusió en més de 100 agències

Tramitació d'herència i VPO

Gestió pagament de la plusvàlua

Canvi de nom de subministres 

Bustiat, Revista, Flyers

Negociació d'ofertas a l'alça

Venda al millor preu garantit

Servei d'alarma

PLA ONLINE

2.900€ + IVA


TRÀMITS ONLINE

PLA BÀSIC

(Mínim 6.000€ + IVA)


INTERMEDIACIÓ

3% + IVA

PLA PREMIUM

(Mínim 10.000€ + IVA)


AGENT REPRESENTANT

6 % + IVA

Més venut

PLA ONLINE

TRÀMITS ONLINE

2.900€ + IVA

Fotos Professionals del teu habitatge

El teu anunci visible en més de 50 portals

Posicionament Premium

Visites adaptades als teus horaris

Seleccionem als compradors

Agent de suport per a la venda

Ens ocupem de tota la paperassa

Gestió online de tot el procés

PLA BÀSIC

INTERMEDIACIÓ

3% + IVA

(Mínim 6.000€ + IVA)

Fotos Professionals del teu habitatge

El teu anunci visible en més de 50 portals

Posicionament Premium

Visites adaptades als teus horaris

Seleccionem als compradors

Agent de suport per a la venda

Ens ocupem de tota la paperassa

Visites amb agent del comprador

Gestió presencial de tot el procés

Acompanyament a notaria

PLA PREMIUM

AGENT REPRESENTANT

6 % + IVA

(Mínim 10.000€ + IVA)

Fotos Professionals del teu habitatge

El teu anunci visible en més de 50 portals

Posicionament TOP

Visites adaptades als teus horaris

Seleccionem als compradors

Agent de suport per a la venda

Ens ocupem de tota la paperassa

Visites amb agent del comprador

Gestión presencial de todo el proceso

Acompanyament a notaria

Assessorament jurídic

Realitat virtual

Plànol de la vivenda

Cèdula d'habitabilitat

Certiificat energètic

Preparació de la vivenda: Buidat i pintat

Avancem quantitats

Difusió en més de 100 agències

Tramitació d'herència i VPO

Gestió de pagament de la plusvàlua

Canvi de nom de subministres 

Bustiat, Revista, Flyers

Negociació ofertes a l'alça

Venda al millor preu garantit

Servei d'alarmaSERVEIS EXCLUSIUS AL VENEDOR

VALORACIÓ REAL DEL MERCAT

VALORACIÓ REAL DEL MERCAT

 

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

CÈDULA D'HABITABILITAT

CÈDULA D’HABITABILITAT

 

PLÀNOL DE L'HABITATGE<

PLÀNOL DE L’HABITATGE

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC I FISCAL

ASSESSORAMENT JURÍDIC I FISCAL

 

AGENTS ESPECIALITZATS

AGENTS ESPECIALITZATS

 

ASSESSORAMENT FINANCER

ASSESSORAMENT FINANCER

 

GESTIÓ LIQUIDACIÓ O RECLAMACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

GESTIÓ LIQUIDACIÓ O RECLAMACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

 

PREPARACIÓ I ACOMPANYAMENT A NOTARIA

PREPARACIÓ I ACOMPANYAMENT A NOTARIA

 

ARBITRATGE NOTARIAL

ARBITRATGE NOTARIAL

 

HOME STAGING

HOME STAGING

 

STORYTELLING

STORYTELLING

 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC PROFESSIONAL

REPORTATGE FOTOGRÀFIC PROFESSIONAL

 

REPORTATGE VIRTUAL 360

REPORTATGE VIRTUAL 360

 

VÍDEO

VÍDEO

 

MÀXIMA DIFUSIÓ

MÀXIMA DIFUSIÓ

 

REVISTA IMMOBILIÀRIA

REVISTA IMMOBILIÀRIA

 

PORTALS IMMOBILIARIS

PORTALS IMMOBILIARIS

 

DESTACATS PREFERENTS

DESTACATS PREFERENTS

 

CRM IMMOBILIARI

CRM IMMOBILIARI

 

XARXA APIALIA

XARXA APIALIA

 

WEB GUMPER I WEB APIALIA

WEB GUMPER I WEB APIALIA

 

EMAILS AUTOMÀTICS A CONTACTES

EMAILS AUTOMÀTICS A CONTACTES

 

XARXES SOCIALS

XARXES SOCIALS

 

FITXA DE PRODUCTE I CARTERA DE COMPRADORS

FITXA DE PRODUCTE I CARTERA DE COMPRADORS

 

ANÀLISI DAFO

ANÀLISI DAFO

 

PRESÈNCIA A COMERÇOS ALIATS

PRESÈNCIA A COMERÇOS ALIATS